Machinery Trading Company (Since 1994)

Нов член во MARINI семејството

FIMACO

Новата генерација Marini aсфалтни бази е дизaјнирана да ги комбинира традиционалните карактеристики на перформанси и технологија, со нови високи нивоа на леснотија при работата и одржувањето, притоа задржувајќи ја едноставноста.

Целосно нов концепт на дизајн

Најновиот член на фамилијата Marini, е серија од асфалтни бази со капацитет до 200 т/час, и е нов додаток во споредба со веќе широкo познатите Top Tower бази (преку 200 т/час).
Во новата BE Tower база може да се најдат многу од решенијата кои доведоа до успех на Top Tower и eTower базите, особено ефикасната компактна сушара-филтер кула, која гарантира значителна заштеда на енергија, презентирана во новиот излгед со цел понатамошни подобрувања во управувањето на базите и намалување на просторот за монтажа.

Клучен збор: Суштина

Едноставна и неопходна: Идеална асфалтна база за клиенти на кои им е потребно производство на асфалт и поставување на истиот за најкратко можно време, без разлика на далечината до местото на испорака.
Модуларнот дизајн, дури и во основната верзија, ги овозможува сите потребни основи за управување и производство на асфалтни мешавини. Одлична за клиенти кои бараат најмодерна база без да ја изгубат сигурноста и предностите на традиционалните асфалтни бази.

Ефикасен транспорт и Ултра брза монтажа

BE Tower базата го нагласува концептот на преносливост со своите контејнерски модули, што го прават транспортот брз, лесен и економичен – и исто така посигурен. Сите делови/компоненти се заштитени од атмосферски влијанија, случајно оштетување и кражба.
Друг клучен фактор на оваа асфалтна база е брзата монтажа и спремност за работа, со значителни намалувања на трошоците за производителот, благодарејќи на пре-каблирањето на електриката за секој поединечен модул и филтерот поставен над сушарата, ги нуди следните предности:

 • Намалување на бараниот простор за монтажа (до 40% помалку простор споредбено со традиционалните бази каде сушарата, филтерот и филерот се поставени на земја)
 • Полжавестите транспортери се поставени над земјата
 • Цевките за издувни гасови: кратки и интегрирани во модулите
 • Метални носачи (ногарки): за да се скратат трошоците за градежните работи.
Екстремна флексибилност и лесно одржување

Оваа лесно управлива база има удобен простор за прецизно, брзо и сигурно одржување, проверка и сервис.
Создадена за да го намали потребното време за обука на ракувачите, базата е лесна за употреба и деноноќно работлива. Создадена е со грижа и произведена со високо квалитетни, издржливи материјали за константни работни режими.

Опции и сетови за комплетирање на барањата

Во секое време, без разлика кога ќе се појави потреба, базата е спремна за дополнително вградување на опрема и компоненти, како што е RAP системот за производство на рециклиран асфалт (директно во миксерот до 40% или во Сушарата до 20%), или сетот за производство на Топол Асфалт – WMA (помеѓу 100°C и 130°C), и уште многу други опции.
Базата може да биде опремeна со Силоси за Готов Асфалт директно под мешалката (миксерот) или покрај неа во посебен силос.
Контролната кабина е опремена со високо квалитетни, издржливи компоненти, како што е индустрискиот компјутер кој може да работи под секакви температури, и е заштитен од прашина. Софтверот е целосно сигурен и веќе добро тестиран и докажан (Cybertronic 500), кој може да биде модифициран и ажуриран брзо и ефтино. Како и можноста за директна конекција од асфалтната база до сервис базата од фабриката на MARINI во Италија.

Зошто новата BE Tower е базата за Вас

BE Tower базата е дизјанирана од Marini да гаранитара солидни нон-стоп перформанси, и во исто време да понуди збир на најнова технологија и иновација каде одржувањето на истата е лесно за ракувачите.
Без да се спомне, базата нуди одлична пазарна вредност, поради своите ниски вкупни трошоци за сопственост, конкурентната продажна цена и малиот трошок за транспорт, монтажа и одржување. Високо квалитетна, гарантирана MARINI база, која нуди сигурна и профитабилна инвестиција.


Повеќе информации на:


BOMAG Компактори за отпад

FIMACO


Воведување ред во депониите за отпад.

BOMAG е посветен да им понуди на своите клиенти машини со највисок квалитет и ефикасност во секое време и за секаков вид на примена. За да се постигне оваа цел, клучот е постојан напредок. Па така, BOMAG Компакторите за отпад ВС 463/473/573 – се редизајнирани и подобрени, за да ги достигнат највисоките стандарди и да постават нови стандарди во индустријата.
Многу нови карактеристики го прават животот полесен и поефикасен – како хидрауличното отварање на хаубата од моторот и високо поставениот влез на свеж воздух. Заедно со многуте предности, Компакторите за отпад на BOMAG, се доверливи и ефикасни партнери во процесот на управување со депонии.

 

 

ФОРМУЛАТА ЗА УСПЕХ.
Основата на профитабилноста со управување на депонии е во оптималното користење на капацитетот, што значи најдобро можно набивање на секаков вид отпад. Компакторите за отпад на BOMAG ги постигнуваат овие барања бидејќи се специфично дизајнирани да работат под екстремни услови кои се среќаваат на депониите:

 • Eфикасност: Ниска потрошувачка на гориво > пониски работни трошоци
 • Моќност: Модерни и моќни дизел мотори > доволна моќ при сите услови на работа
 • Економичност: Интелигентен дизајн > економично набивање со минимум одржување
 • Ергономија: Лесен пристап до сите сервисни точки на дневна и редовна база за сервис
 • Разноврсност:  Пазарно ориентирани модели > користење на широк спектар на депонии
 • Задржување на вредност: Издржлива технологија и највисок производствен квалитет > Висока препродажна вредност
 • Сигурност:  Продолжена Гаранција и договори за одржување достапни да ги задоволат сите поедничени барања

НАЈНОВА ГЕНЕРАЦИЈА МОТОРИ
Mercedes/MTU engine (Stage 4 / TIER 4 final)
Моќен турбо напојуван и модерен дизел мотор
Ниска потрошувачка и ниски трошоци за одржување
SCR Третман на издувните гасови
Ефикасен и робустен
Користен низ целиот свет со достапност на делови и сервис

 

 

ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА НА ВОЗЕЊЕ.
BOMAG Компакторите за отпад користат високо-притисен худрауличен систем. Системот има неколку компоненти во трансмисијата, произведувајќи високо ниво на ефикасност и ниска потрошувачка на енергија. Хидраулично придвижуван вентилатор со регулација на брзината за чистење, самочистечки поради реверзибилниот систем на движење на вентилаторот.
Интелигентен систем на ладење кој го прилагодува протокот на воздух во зависност од температурата, за да ја намали потрошувачката на гориво до 5% и буката.

ОДРЖЛИВОСТ.
Како лидер во светот на технологијата за набивање, BOMAG е високо фокусиран на сите фактори кои ја засегаат одржливоста. Ова вклучува ефикасно управување со природните ресурси за време на производството и за време на користењето на машините. Како поддршка на овој концепт, BOMAG ја поставува одржливоста во пракса во дизајнот и производството и кај своите Компактори за отпад.

РЕЦИКЛИРАЧКИ МАТЕРИЈАЛИ.
На пазарот на Компактори за отпад, важно е да се презентира одржливоста позитивно и правилно да се поддржи со факти за време на тендерските постапки. BOMAG избира суровински материјали со највисок рециклирачки потенцијал – преку 92% од компонентите вградени во Компакторите се со можност за рециклирање.

 

НАМАЛЕНО ЗАГАДУВАЊЕ ЗА ОПЕРАТОРОТ И ОКОЛИНАТА.
BOMAG има долго и практично искуство со ефикасните системи преку прифаќање на регулативите за емисија на гасови многу порано од задолжителниот рок. Интелигентниот систем за ладење, комбиниран со најновата технологија на мотори, носи бенефит за корисниците. Сите BOMAG Компактори за отпад се опремени со мотори кои ги задоволуваат најстрогите регулативи на емисија на гасови. Со тоа, BOMAG продолжува да ги исполнува предизвиците на современата заштита на околината, и истовремено да овозможи импресивна, моќна и ефикасна технологија.. Исто така, ракувачот на машината е заштитен од сите гасови и прашина со кабинскиот систем за филтрација.

ДИСТРИБУИРАЊЕ И ТУРКАЊЕ НА ОТПАДОТ.
Основата на доброто набивање во депониите е дистрибуција на отпадот во адекватни слоеви. За еднаква и рамна дистрибуција, ракувачот бара прецизна машинерија, голема моќ и висока тракција. Сето ова е стандарно кај BOMAG Компакторите за отпад!
Џоистикот е лесен за управување што значи добра прецизност кога се работи на подолги смени. Глаткиот хидростатичен концепт на возење ја конвертира силата на турбо-дизел моторот во висока излезна моќност на целата машина. Контролата на оптоварување, автоматски ја прилагодува брзината на возење за оптимално користење на достапната моќ. Уникатна предност е и осцилацискиот-артикулирачки зглоб на машината, кој е дизајниран да ги издржи и најтешките оптоварувања и стресови при работа на депонии. Зглобот дозволува осцилација од 15° и  40° вртење на двете страни помеѓу предниот и задниот дел/шасија на машината. Резултатот е контакт на сите тркала со подлогата  за оптимално набивање, сигурност и тракција.


НАБИВАЊЕ ОТПАД.

Ако материјалот е еднакво дистрибуиран може да се достигне најдоброто можно набивање, а набивањето на отпадот значајно влијае врз животнот век на секоја депонија. Поради големите инвестиции во депониите, секој дополнителен заштеден квадратен метар пополнет со отпад значи заработка. BOMAG постигнува оптимална набиеност преку дизајнот на своите компактори:

Геометријата на тркалата – Ефикасната набиенос т е овозможена преку полигноналниот дизајн на челичните тркала, кои заедно со високо издржливите заби имаат ефект на згмечување и збивање на отпадот.

Скреперите за чистење – Прилагодливи помеѓу секој ред на заби, за да ги одржат тркалата чисти при секакви услови. Одлична заштита на планетарниот менувач против преоптоварување и избегнување на дополнителни трошоци за поправки. Дополнително вградени секачи на жици, кои ги заштитуваат тркалата од странично заплеткување од кеси и жици.

Дизајн на шасијата – Комплетно затворено дно на шасијата, без навлагање на отпад во внатрешноста, без можност за запалување. Високото растојание од земјата го намалува абењето.
Осцилирачкиот и артикулирачки зглоб, осигурува контакт со подлогата на сите 4 тркала и со тоа се овозможува најдобра тракција и набивање.


Изглед на модерна депонија за отпад, со правилно користење на технологијата на набивање.

Повеќе информации на:
www.bomag.com
www.fimaco.com.mk

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА BOMAG ВАЉАЦИ ЗА ЗЕМЈА

FIMACO

Сите градежни проекти имаат една заедничка работа: бараат подносливост на подлогата. Затоа сите ваљаци за земја играат клучна улога во градежните процеси.

Спецификациите на проектите се сепак многу различни. На пример, одреден изведувач кој работи блиску до објекти, мора да користи различен метод на набивање за разлика од стандардното набивање при изградба на патишта. BOMAG нуди широк спектар на ваљаци за земја за секаков тип на работа. Од компактни и лесно управливи ваљаци за градски средини, до тешки и моќни модели за изградба на брани, со гладок или еж бандаж или уникатниот полигонален банаж – што во суштина значи дека изведувачите го имаат правиот алат за секое градилиште. Со години, BOMAG е рангиран на местото број 1 на пазарот. Сепак, дизајн инжинерите на BOMAG го прават најдоброто уште подобро со секоја нова генерација на ваљаци.

 

Импресивни во секој детал.
Што ги прави BOMAG ваљаците за земја уникатни:

1. BOMAG ПРЕДНОСТ: РАБОТНОТО МЕСТО.
Кога инжинерите на BOMAG ја развиваа кабината на овие ваљаци за земја, ги имаа на ум потребите на ракувачите. Резултатот: оптимални услови за прецизна и брза работа на градилиште.
Кабината има простран дизајн со одлична видливост на сите страни. Кога се работи подолго време, ергономското седење овозможува возење без напор. Управувачкиот волан е прилагодлив за секој ракувач, а Визуелниот асистент на правецот овозможува лесно и прецизно набивање покрај креавите.


2. BOMAG ПРЕДНОСТ: РАБОТНИОТ КОНЦЕПТ.
Управување без напор за прецизна работа.
Софистицираната технологија не мора да биде комплицирана, ова е одлика која BOMAG машините ја потврдуваат години и години, а најновата генерација ваљаци за земја (тампон) не се исклучок. BOMAG осигурува дека возачот со леснотија ќе има се под контрола! Без хиероглифи, без конфузија, без сложувалки: работниот концепт е само-објасноувачки со јасно поставени контроли. Јасните симболи ја идентификуваат функцијата и даваат брза информација за сите важни сигнали на машината.

Дополнителниот систем TERRAMETER, развиен од BOMAG, го подржува возачот на многу важен начин. Системот ја покражува набивната вредност дигитално во форма на графикон, и укажува за крај на набивањето. Ова помага за избегнување на непотребни поминувања, што заштедува време и ја зголемува рентабилноста.


3. BOMAG ПРЕДНОСТ: НАЈНОВА ГЕНЕРАЦИЈА НА МОТОРИ.
Можете да заштедите на паметен начин.

Кумулативната сила на BOMAG-овата иновација може да биде најдена во секој мотор. Најновата Tier 4 final генерација,  ги задоволува и највисоките регулативи на емисија на гасови. Паметниот ECOMODE систем на контрола на моторот, не само што заштедува до 30% од горивото, туку и произведува помала бука. Со дополнителниот ЕCOSTOP, моторот автоматски се гаси по ордеден период на работа во место (лер). Ова исто така заштедува гориво и помало абење на деловите на моторот.

 

4. BOMAG ПРЕДНОСТ: СТЕПЕН НА ИСКАЧУВАЊЕ.
Без неуспеси на косини.

Сигурноста е број 1 приоритет, а токму тоа BOMAG ваљаците го демонстрираат на големи косини. Осигуруваат контакт со подлогата дури и на екстремно нерамни површини и се вистински мајстори на искачувањето. Стандардната D-верзија веќе има процент на искачување дo 53%. На овој модел, мануелна контрола на пролизгувањето овозможува специфично прилагодување на условите на подлогата. Задните осовини се опремени со “ No-Spin” диференцијал со автоматска блокажа од 100%. Ова значи континуирано возење напред, дури и ако едното тркало е во воздух. Системот на двојна пумпа кај H-верзијата, го претвара моќта на моторот во тракција. Дури и косини од над 60% не се проблем.

5. BOMAG ПРЕДНОСТ: ЛЕСЕН СЕРВИС.
Паметниот дизајн значи лесно одржување.

BOMAG-овиот сервисен концепт има јасна цел: помалку одржување, помалку застанувања и пониски трошоци. Во дизајнерски жаргон: елиминирање на непотребните сервисни точки и правејќи ги важните попристапни. На пример, ниту еден BOMAG ваљак нема точки за подмачкување. Проверката на масло, филтрите, местата за полнење и празнење се лесно достапни од земја. Гумените буфери на бандажот, можат да се заменат без вадење на рамката. Лесен Сервис е повеќе од само слоган, тоа е резултат на паметна технологија – важен дел од пристапот на BOMAG при дизјанот.


  

6. ВКУПНИ ТРОШОЦИ НА СОПСТВЕНОСТ (TCO).
Тежини до 28 t – Но не се тешки на трошоци.

Или поедноставно: има 4 фактори кои помагаат за намалување на трошоците.

а) Иновативна технологија. Последната генерација мотори и погонската технологија овозможуваат ефикасни перформанси и заштеда на гориво.

б) Концептот на одржување. Подолги сервисни интервали и без подмачкување, значи помалку одржување, помалку застој – бидејќи времето е пари.

в) Едноставен работен концепт. Јасните команди и дизајн на кабината значи без скапи тренинзи.

г) Технологијата и системите на мерење, кои исто така придонесуваат за оптимизирање на работните процедури.

 

ПРЕГЛЕД НА МОДЕЛИ:

 

Повеќе информации...

НОВ BOMAG ПНЕВМАТСКИ ВАЉАК BW 28 RH

FIMACO

 

Фирмата BOMAG од Германија, веќе 60 години развива и произведува машини за набивање. Нивната цел е континуиран развој и секоја нова генерација на машини да биде подобра и поефикасна од претходната. Ова беше повтороно остварено со новиот пневматски ваљак BW 28 RH. Без разлика дали се работи за флексибилниот балласт (менување на тежината), ергономската кабина или продуктивноста – иновациите се протегаат на секое поле, овозможувајќи ваљакот BW 28 RH да биде идеален за секое барање при изградбата на патишта.

Подобрувања и понатамошен развој е секогаш возможен, без разлика колку е добар оригиналниот производ. Пневматскиот ваљак BW 28 RH е најдобар доказ за тоа, бидејќи претставува понатамошна оптимизација на веќе докажаните и ефикасни BOMAG пневматски ваљаци. На пример, беше направен секаков обид да се постигне поголем квалитет во набивањето, што бара оптимален преглед на работната површина на ваљакот. За да го оствари ова, BOMAG направи екскурзија во животинското царство и го позајми карактеристичниот изглед на Ајкулата-Чекан, за дизајнот на шасијата. Предниот дел на ваљакот BW 28 RH е моделиран да изгледа како главата на ајкулата чекан и за прв пат овозможува возачот да има целосен и непречен преглед на површината на пневматиците. Со тоа, возачот директно може да види дали пневматиците се влажни за да не се лепи битумен на нив.

 

Новиот пневматски ваљак BW 28 RH нуди комфорт и оптимална ергономија за возачот во сите услови. Непречениот преглед на работната површина не значи само зголемен комфорт за возачот, тоа исто така значи значително зголемување на работната ефикасност, бидејќи е можно да се работи многу поблиску и попрецизно покрај краевите на асфалтот или споевите. Како додаток е вратата која обратно се отвара и помага при прегледот во сите правци.

Покрај добриот преглед кој го овозможува, флексибилноста исто така игра голема улога. Ваљакот BW 28 RH поставува нови стандарди во овој поглед и се претставува како сестран играч на секое градилиште. Различните опции за баласт (додавање тежина) понудени кај овој пневматски ваљак се клучен фактор

Сето тоа е овозможено преку градација на работната тежина од 8.6 до 28 тони, и може да биде прилагодена брзо и едноставно во зависност од барањата, со челични или бетонски плочи, кои лесно се лизгаат внатре и надвор од ваљакот. Како додаток, баласт со капацитет од 3 m³ може да се користи за баластирање по желба. Со менување на работната тежина, возможно е на пример ваљакот прво да го набива носечкиот асфалтен слој, па потоа горниот слој, или да работи на градилишта со различни апликации – се’ со само една машина. Ваљакот BW 28 RH може да биде прилагоден брзо и лесно во зависност од работните локални услови.

 

Иновативниот дизајн на шасијата – моделиран по изгледот на главата на Ајкулата-Чекан, за прв пат овозможува непречен преглед на површината на пневматиците.

Но овој пневматски ваљак не е извонреден само во технички термини, тој е исто така e одличен и од аспект на комфорт, лесна управливост и импресивни иновации. Возачот ужива комфорт и оптимална ергономија во сите услови, со што работата станува попријатна и истовремено попродуктивна.

Кабината сама по себе овозможува доволно слобода на движење и место за складирање, како и моќен вентилациски систем. Поради целосно запечатениот под, кабината овозможува добра звучна изолација. Друга карактеристика е варијабилното поместување на седиштето, кое практично “лебди” во кабината без никаков напор. Со тоа што седиштето слободно ротира во насока на управувачкиот столб, возачот може да комотно да си ја прилагоди позицијата на седење за време на подолг работен ден. Редизајнираната педала за кочница, ја опфаќа целата ширина на работната платформа, правејќи ја директно и сигурно достапна во секое време.

 

Без разлика дали се работи за автопатишта, рурални или урбани патишта, аеродромски писти или паркинзи – поради својот високо специјализиран дизајн, ваљакот BW 28 RH е идеален за сите барања во изградбата на патишта, и може брзо и флексибилно да реагира при промена на условите. Пневматскиот ваљак BW 28 RH нуди високо економични резултати при земјени работи, асфалтирање, набивање на стабилизирани земјени подлоги и поправки на површината и уште еднаш ја демонстрира ефикасноста и ефективноста на BOMAG машините.

Повеќе технички податоци...

ФИНИШЕРИ со BOMAG ДНК

FIMACO

Изградбата на патишта е комплексна задача. Затоа секој BOMAG финишер е систематски дизајниран за ефикасност – без разлика на класата или верзијата на гасеници или тркала. Ова се однесува и на пониската потрошувачка на гориво, како и на брзата работна спремност и одличната пред-набиеност. Развиен и оптимизиран од инженери, кои црпат искуство од преку 50 години, особено во поглед на ефикасната изградба на патишта. Секоја машина излегува од фабрика со највисоко можно ниво на доверливост. Уште една причина, зошто избирајќи го BOMAG oсигурува инвестиција која се исплаќа на долг рок.


ШТО ГИ ПРАВИ BOMAG ФИНИШЕРИТЕ УНИКАТНИ:

 1. MAGMALIFE® Греење преку алуминиумски плочи.
  Високите температури се апсолутно критични при асфалтирањето, a брзината на греење не е прашање на магија, туку како резултат на креативен инженеринг насочен кон крајниот корисник. Magmalife системот на BOMAG го редефинира греењето на даските, со 3 пати побрзо загревање од конвенционалните системи.
  Сите греачи се залиени во алуминиумска блок плоча. Благодарејќи на одличната спроводливост на алуминиумот, времето за загревање на плочите е значително пократко, така што финишерот и екипата се спремни за работа побрзо.
  Период на греење и еднаква дистрибуција на топлината за само 20 минути.
  Зголемена заштита од корозија
  Мин. 2 години гаранција на алуминиумските плочи за греење
  Едноставна интуитивна работа
  Намалување на трошоците за работа   


 1. ПРОДОЛЖЕТОЦИ СО БРЗИ СПОЈКИ
  Брзо, едноставно, совршено: тоа претставува системот на брзи спојки на BOMAG. Паметен брз приклучок на даската, кој овозможува продолжетоците да се поврзат без комплицирани зашрафувања. Резултат: пократко време за припрема и значително намалување на трошоците.
  “Закачување” на продолжетоците со водилки
  Користење на лизгачки спојки
  Не е потребна латерална потпора
  Најдобра можна флексибилност за сите должини на поставување
 2.    

 

 1. BOMAG ECOMODE® – Систем за заштеда гориво.
  Со ECOMODE Системот, BOMAG го нуди најекономичниот финишер на пазарот. Со активниот менаџмент систем на работа на моторот и хидрауликата се заштедува до 20% гориво и значително се намалува буката, како и негативниот ефект врз околината.
  Контролираните брзини на моторот, заштедуваат гориво и обезбедуваат потивка работна атмосфера
  Хидраулика контролирана према барањата. Точна моќност кога е потребна.
  Хидраулично контролирани перки, кои дополнително ја намалуваат потрошувачката и буката.      


 

 1. НАЈДОЛГИ И НАЈТЕШКИ ДАСКИ НА ПАЗАРОТ.
  BOMAG финишерите се одликуваат со најтешките даските на пазарот (3900 и 4200 кг.), како и со најдолги плочи кои го рамнат асфалтот со должина од 400 мм. Искуството на BOMAG во технологијата на набивање, овозможи даските на финишерите да се карактеризираат со:
  Пред-Набиеност на поставениот асфалт до скоро 95% (со само 1 тампер и вибрација). Не се потребни дополнителни 2 или 3 тампери, како и шипки за притисок, кој ги нудат конкурентите).
  Подобра рамност, поради долгите плочи и тежината.
  L.C.S. системот, не дозволува пропаѓање на даската или нерамност при чести застанувања.   


 

 1. BOMAG SIDEVIEW SYSTEM® – Одличен преглед на сите страни.
  Патентираниот SideView систем на BOMAG, ја опфаќа целата работна конзола и седиштето во една варијабилна прилагодлива единица. Целата контролна кабина се поместува латерално лево или десно до макс. 60 см. Со тоа, возачот се фокусира на најважните работи: оптимален преглед на краевите, бункерот, полжавите и даската.
  Сите функции се достапни пред работникот, логично и ергономски наредени, без губење многу време за обукa.   


Ноќен градежен проект

FIMACO

 

Финишерот BOMAG BF 800 C покажа импресивни перформанси на реконструкцијата на аеродромската писта во Нирнберг. Навечер со импресивно осветлување, подлогата беше подновена во должина од 2.8 km и ширина од 15 m. Целата работа беше изведена од 23:00 ч. до 07:00ч. изутрина, во три викенди помеѓу крајот на Април и почетокот на Јули. За овој проект изведувачот, високоценетата градежна фирма “W. Markgraf GmbH & Co KG” од Bayreuth, користеше 2 х BF 800 C финишери со S500 даска до 8 m. За набивањето, беа користени тандем ваљаците BW 100 AC и BW 154 AP со ASPHALT MANAGER.

 

23:00 ч.: Аеродромот во Нирнберг е важно пристаниште за воздушниот сообраќај кон и од Југот на Германија. Исто така, е и еден од ретките аеродроми без забрана за ноќни летови. Вкупната должина на пистата е 2.8 km. Од Јули 2009 пистата е обновена и ширината е проширена од 45 на 60 m. Тоа значеше дека постоечката површина мора да биде обновена, како и да се прошират рабовите, вклучувајќи ги инсталациите за кабли и светлата за слетување. За да се намалат ефектите од воздушниот сообраќај што е можно повеќе, аеродромот беше целосно затворен за сообраќај на 6 викенди помеѓу 23:00 ч. вечерта до 07:00 ч. наутро.

01:00 ч.: Откако бетонските подлоги на пистата беа извадени, започна поставувањето на асфалт со ниска температура. Споредувајќи го со другите типови на асфалт, овој асфалт, може да биде мешан и поставен со многу пониска температура. Адитиви во форма на восок или зеолит се додаваат во стандардната асфалтна мешавина, што овозможува да биде мешан и поставен без притоа да се прави компромис во производството и перформансите. По поставувањето, на асфалтот може да се вози со температура од 70°C и за проектот во Нирнберг тоа беше најдобро решение за да се обезбеди брзо пуштање на сообраќајот.

Овој метод, кој е брз и економичен за аеродромот, пак прави голем временски притисок кон изведувачот. За време на ноќта, фирмата Markgraf имаше само 6 часа додека сообраќајот беше стопиран, да постави нов слој, да чека да се олади и да го предаде на аеродромските власти спремен за сообраќај. Секое доцнење беше исклучено од старт, бидејќи доцно примопредавање ќе значеше високи пенали. “Спецификациите за овој проект, беа нормално, многу високи”, се сеќава проект менаџерот Andreas Völkl. Обновување на писта е тежок проект. Мора да биде прецизно испланиран и се мора да функционира совршено. Нормално нашата цел е секогаш да завршиме перфектна работа, но овде немавме никаков простор за грешка. Авионите мораа да слетаат сигурно на пистата повторно.”

02:00 ч.: Изненадувачки, и покрај големиот временски притисок, можеше да се почувствува релаксирана атмосфера на аеродромот – несвојствено за вакви проекти. Причината беше – покрај искусниот тим кој работи заедно во хармонија – финишер на кој можеа да се потпрат. Благодарејќи на големите нивелирачки плочи, направени од високо отпорен челик и оптималната дистрибуција на тежина, високо-перформансните даски на двата BOMAG BF 800 C финишера, создадоа униформна површина и рамност –  без бранови и пукнатини. На овој проект, исто така, финишерите обезбедија високо ниво на сигурност, коe беше виталнo сметајќи го временските рамки и притисок. Клучна карактеристика во тоа беше MAGMALIFE системот за греење на даските. Електрично греење каде грејните елементи се алуминиумски излеани плочи, кои се многу издржливи и подеднакво ја распоредуваат топлината. “Дистрибуцијата на топлина е многу добра. Плочите се загреваат брзо – што беше важно за да немаме доцнења”, беше заклучокот на Andreas Völkl. Придонес кој и помогна на фирмата од Bayreuth да ги оствари високите критериуми за квалитет и краткиот временски распоред.

03:00 ч.: Како часовник, основниот слој, биндерот и површинските слоеви беа поставувани со брзина од 5 m. во минута. Важно за работниците на ноќната смена: финишерот BF 800 C е мошне тивок и се управува лесно и интуитивно. Без стресни работници и активности и без доцнења во Нирнберг. За време на проектот, проект менаџерот Andreas Völkl, секогаш ја имаше на ум температурата на асфалтот која се бараше од аеродромските власти. Таа не смееше да надмине 70°C “Ни беше потребна апсолутна сигурност за овој проект и благодарејќи на двата BF 800 C финишера и натамношното набивање на асфалтот со двата тандем ваљака, се помина без застој”, заклучи Völkl.

07:00 ч.: Во точно 07:00 ч. утрото, контрола на квалитетот беше извршена од градежните инспектори за сигурност од аеродромот во Нирнберг. Благодарејќи на BOMAG финишерите, Andreas Völkl знаеше што ќе покажат тестовите на инспекторите: нивоата на набиеност, квалитетот и рамноста беа сите по спефицикација. Неколку минути подоцна, Völkl заврши добра ноќна работа: “Во 07:30ч. ги гледате првите патници на аеродромот, кои се упатуваат на својот летен одмор, без идеа што ние направивме за време на ноќта. И се чувстувате задоволен од својата работа.”