ЛОКАЦИЈА

КОНТАКТ

Ви благодариме за Вашиот интерес. За повеќе информации, контактирајте не телефонски или преку е-маил. За најновите вести од ФИМАКО, поврзете се со нас на социјалните мрежи.

Бул. Јане Сандански 7/16, 1000 Скопје, Македонија

00 389 2 2462 048

© 2020 Copyright by FIMACO.