REFERENCE LIST OF CLIENTS

With more than 25 years in the Construction Machinery business, FIMACO has sold more than 1000 different types of machines for Road Construction, to almost every construction company in Macedonia.

CONSTRUCTION COMPANIES

ГД ГРАНИТ АД – Скопје
ДГ БЕТОН АД – Скопје
ПРОГРЕС 98 – Гостивар
ИЛИНДЕН АД – Струга
ШТРАБАГ АГ – Скопје
КОНСТРУКТОР-РЕНАТА – Скопје
БИТЕМ – Скопје
ЈП Улици и Патишта  – Скопје
МАШИНОКОП – Кавадарци
УНИВЕРЗАЛ ГРАДБА – Струмица
ПБС – Скопје
РАПИД БИЛД – Куманово
ПЕЛАГОНИЈА – Скопје
АДГ МАВРОВО – Скопје
ВАТО ДОО – Скопје
СТОИМЕНОВ – Кочани
ЖИКОЛ – Струмица
КЈП НИСКОГРАДБА – Битола
ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА – Скопје
ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ – Скопје
ДЕСПОТ ИНЖЕНЕРИНГ – Гостивар
БАУЕР БГ – Скопје
ТРАНСМЕТ – Скопје
ВЕ-ГРУПА – Радовиш
КОДИНГ – Скопје
СИНТЕК – Скопје
МАСОН ИНЖЕНЕРИНГ – Скопје
M-ПЛУС – Скопје
СМИТ – Скопје
ТЕЛЕКС – Скопје
ДАМА 2 – Виница
СИЛЕКС – Кратово
ГЕИНГ – Скопје
ДАБАР Д – Скопје
БЕРОВИЧ БЕТОН – Скопје
ЗОБЕК МИНИНГ ГРУП – Скопје
МАСОН ИНЖЕНЕРИНГ – Скопје
БЕТОН ШТИП АД – Штип
ОГНООТПОРНО – Скопје
ДОТ АРХИТЕКТИ – Скопје
ФИБЕРНЕТ – Скопје
ОПТИНЕТ – Скопје
ЕНЕРГОВОД – Скопје
НЕЛ-АР – Скопје
АГРОЛОЗАР – Струмица
КОЗЈАК – Куманово
БАЏАК ИНЖЕНЕРИНГ – Скопје
БАГ КОП – Тетово
ИВА ИНЖЕНЕРИНГ – Велес
ТРГОИНЖЕНЕРИНГ – Велес
ЦЕЛЕ ГРАДБА – Велес
ТЕРНА – Грција
ЏЕВАХИР – Турција
ИГМ ВРАТНИЦА – Гостивар
КОМПАНИЈА ЈАКИМОВСКИ
ТЕЛЕФОНМОНТАЖА – Скопје
ПРОНЕКС-ХЕМ – Струмица
ЈПК ОБЛЕШЕВО
ЧИНГАР ИНЖ. – Скопје