Сервис & Резервни Делови

Обезбедуваме сеопфатна дијагностика, редовен сервис, одржување и резервни делови за BOMAG, MARINI, KAESER, CEDIMA, BEMA, STRASSMAYR и многу други. Oдржување на машини во/вон Гаранција, сервиси во наша работилница и сервиси на терен низ целата територијата на Македонија. Снабдување со Оригинални резервни делови, сите типови на оригинални филтри и заменски делови, оригинални моторни, хидраулични и трансмисиони масла и мазива, ножеви за гребење асфалт, дијамантски пили и круни за сечење асфалт и бетон, заменски четки за метларки и сервисни сетови.