Компактори за отпад. Технологија на набивање за најтешките предизвици.

Основата и профитабилноста на секоја депонија за ѓубре, е во оптималната искористеност на капацитетот, што значи најдобра можна набиеност на целокупниот отпад. BOMAG Компакторите за депонии ги достигнуваат овие барања бидејќи се специфично дизајнирани  да работат на екстремни услови типични кај депониите за отпад.
 
Компактори за отпад (до 26 t)
BOMAG Компактори за отпад до 26 тони тежина. Поставување стандарди и осигурување на оптимална дистрибуција и збиеност на отпадот, за зголемување на векот на траење на депонијата.
 
 
Компактори за отпад (до 40 t)
BOMAG Компакторите за депонии во класата од 30 до 40 тони, содржат многу предности кои се проверени и практично тестирани со декади на депониите за отпад низ целиот свет.
 
 
Компактори за отпад (до 57 t)
Тешка класа на компактори за отпад од 40 – 57 тони. Ефикасност и спој на најнова технологија која успешно комбинира висока продуктивност и ниски оперативни трошоци и лесно одржување.
 
 
Локација

Бул. Јане Сандански 7/16 
1000 Скопје, Македонија

Работно време

08:00  – 16.00 
Понеделник – Петок

Контакт

Телефон: + 389 2 2462 048
Email: contact@fimaco.com.mk