MARINI: ОРИГИНАЛНАТА АСФАЛТНА БАЗА

Стационарни, Мобилни и Преносливи на тркала Асфалтни Бази…целосната понуда на MARINI може да ги задоволи производствата на асфалт до 480 t/h, осигурувајќо најдобар квалитет и флексибилност при ракувањето. Комплетниот процес и фази на производство на MARINI Асфалтните Бази се изведуваат од интерно и самостојно. Особено внимание се посветува за животната средина, намалувањето на емисијата CO₂ гасови, заштеда на енергија, новите технологии и решенијата за рециклирање на асфалт.   www.marini.fayat.com

Асфалтни Бази BE-TOWER
Новата генерација на MARINI BE-Tower бази се модуларно дизајнирани за одлични перформанси и лесна преносливост, висок квалитет, лесно одржување и едноставност. Капацитет на производство асфалт од 60 до 240 t/h.
Мобилни Бази XPRESS
Мобилните асфалтни бази XPRESS со капацитет до 200 t/h, ја имаат предноста во својата преносливост на тркала. Единствена асфалтна база која комбинира иновативна брза монтажа и намалени трошоци.
Асфалтни бази TOP TOWER
Иновативните и технолошки напредните солуции кај Top Tower базите, доведуваат до високи перформанси, ниска емисија на гасови и високи стандарди на квалитет, за задоволување и на најстрогите барања. Капацитет на производство до 320 t/h.