МАШИНИ И ТЕХНОЛОГОИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА

STRASSMAYR е бренд кој асоцира на високо-квалитетни машини и услуги во во областа на патната инфраструктура. Професионален и квалитетно ориентиран пристап заедно со иновативни машини за примена во изградбата на патишта и нивно одржување, го прават STRASSMAYR еден од водечките производители на Машини за крпење улици, Прскалки за битуменска емулзија, Машини за банкини, Термо Контејнери за асфалт и многу други. strassmayr.com

МАШИНА ЗА КРПЕЊЕ ДУПКИ

Strassmayr Машините за крпење дупки се дизајнирани за делумна поправка на асфалтни површини, со користење на иновативна технологија на прскање агрегат и битумен во еден процес.

ROAD WIDENER

Најбрзиот и најефективен начин за изградба на банкини и проширување на постоечки патишта. Оваа приклучна машина е задолжителна за многу проекти во изградбата на патишта.

МАШИНА ЗА ЗАЛЕВАЊЕ ПУКНАТИНИ

RWK 600/500 H е машина која се користи за лесна подготовка и дозирање на специјална битуменска маса при полнење на разни асфалтни пукнатини, споеви на патишта.

ASPHALT CONTAINER

The Strassmayr AC E thermo container range was designed to transport all types of hot asphalt mixtures and maintain them at the ideal working temperature range at all times.

EMULSION SPRAYER

Strassmayr emulsion sprayers assembled on truck with fully automatic operation system for emulsion surface spraying with the highest precision and effectiveness.

Локација

Бул. Јане Сандански 7/16 
1000 Скопје, Македонија

Работно време

08:00  – 16.00 
Понеделник – Петок

Контакт

Телефон: + 389 2 2462 048
Email: contact@fimaco.com.mk