Набивање асфалт со BOMAG eкспертиза.

Пневматските Валјаци ја покажуваат својата моќ, секаде каде што се потребни и барани импресивни резултати при изградбата на патишта. Поради специфичноста на гумените тркала и нивниот ефект на гмечење на асфалтната или земјената подлога, пневматските валјаци не само што ја зголемуваат ефикасноста, збиеноста и продуктивноста при изградбата на патишта, туку и целосната рентабилност и долготрајна вредност на машините.

BW 28 RH

BW 28 RH ги демонстрира своите јаки страни секаде каде се бараат импресивни перформасни. Најновата серија на пневматски валјаци не само што ја зголемува ефикасноста и продуктивноста при изградбата на патишта, туку и целокупната исплатливост.

BW 11 RH-5

Со работна тежина до 5 t па нагоре, пневматскиот валјак BOMAG BW 11 RH-5 е прв избор за многу примени. Продуктивноста и работниот комфор се секогаш присутни.