Road rollers building the new asphalt road

 

Набивање асфалт со BOMAG eкспертиза.

Пневматските Валјаци ја покажуваат својата моќ, секаде каде што се потребни и барани импресивни резултати при изградбата на патишта. Поради специфичноста на гумените тркала и нивниот ефект на гмечење на асфалтната или земјената подлога, пневматските валјаци не само што ја зголемуваат ефикасноста, збиеноста и продуктивноста при изградбата на патишта, туку и целосната рентабилност и долготрајна вредност на машините.

BW 28 RH

BW 28 RH е пневматски валјак со флексибилна работна тежина од 8 до 28 t. Најновата генерација на пневматски валјаци не само што ја зголемува ефикасноста и продуктивноста при изградбата на патишта, туку и целокупната исплатливост.

BW 11 RH-5

Со работна тежина до 5 t до 11 t. пневматскиот валјак BOMAG BW 11 RH-5 е прв избор за многу примени при изградбата на патишта. Продуктивноста, работниот комфор и лесната управливост се секогаш важен стандард кај BOMAG.

Локација

Бул. Јане Сандански 7/16 
1000 Скопје, Македонија

Работно време

08:00  – 16.00 
Понеделник – Петок

Контакт

Телефон: + 389 2 2462 048
Email: contact@fimaco.com.mk