fbpx


КАМИОНСКИ ПРСКАЛКИ И БАЗИ ЗА ЕМУЛЗИЈА И ПОЛИМЕР МОДИФИЦИРАН БИТУМЕН

MASSENZA S.r.l. од Италија, произведува и извезува специјализирана опрема за производство и аплицирање на битуменска емулзија, повеќе од 60 години. MASSENZA  е светски производствен лидер благодарејќи на иновативната технологија и напредните концепти, резултирајќи со широк спектар на на високо квалитетни продизводи.

Прскалки за Емулзија
Камионски прскалки за нанесување на битуменски емулзии при изградба и рехабилитација на патишта. Иновативен систем на загревање и компјутерски систем за висока ефикаснот и лесна употреба и долг век на траење.
Прскалки за Полимер Битумен
Камионски прскалки за Полимер Модифициран Битумен, специјално дизајнирани за нанесување високо вискозен битумен, со висок проток и иновативно греење + компјутерски систем.
Производство на Емулзија
Високо квалитетни производствени постројки/бази за Битуменски Емулзии и PMB Битумен. Производство и висок капацитет за складирање на финален производ, према Вашите барања и контрола.