Вибрациони валјаци за набивање земја.
Импресивни перформанси!

Сите градежни проекти имаат една заедничка работа: Добро набиена подлога и темели. Затоа, круцијална улога при изградбата имаат вибрационите валјаци со еден бандаж за набивање земја и секаков вид почва. Овие машини се наменети за различен тип на проекти, од набивање покрај куќи, патишта, брани, до огромни проекти и површини.  BOMAG нуди широка гама на валјаци за земја за сите видови на градежни проекти.

КОМПАКТНИ ВАЛЈАЦИ

BOMAG BW 124 и 145 D-5: Компактни, лесно управливи и со широка примена. Овие вибрациони валјаци за земја во компактната класа од 3 до 5 t, се совршен избор за мали и средни градилишта.

СРЕДНИ ВАЛЈАЦИ (<7 t)

BOMAG BW 177 DH-5: Сестрана, компактна и лесно управлива машина за широка примена. Овие вибрациони валјаци за земја во класата до 7 t, се совршен избор за широк спекар на набивање разл. материјал.

ТЕШКИ ВАЛЈАЦИ (11-16 t)

BOMAG BW 211–BW 216-5: Овие тешки вибрациони валјаци се особено ефикасни на големи проекти - при набивање на широки градилишта, патишта во и вон градски средини.

ТЕШКИ ВАЛЈАЦИ (19-26 t)

BOMAG BW 219–BW 226-5: Овие вибрациони валјаци се одликуваат со огормен капацитет на набивање и висока ефикасност. Се користат за тешки набивања со дебели слоеви, како при изградбата на патишта, аеородроми, брани...

ВАЛЈАЦИ СО ЕЖ БАНДАЖ

Неколку модели со различни тежини од 7 до 26 t имаат специјален еж-бандаж кои се користи при набивање кохезивни почви и почви со високо количество на вода.

ПОЛИГОНАЛНИ ВАЛЈАЦИ

BW 226 Deep Impact 5: Набивниот ефект на овие тешки вибрациони валјаци е масивен, поради иновативниот полигонален бандаж, направен и достапен само од BOMAG.

Локација

Бул. Јане Сандански 7/16 
1000 Скопје, Македонија

Работно време

08:00  – 16.00 
Понеделник – Петок

Контакт

Телефон: + 389 2 2462 048
Email: contact@fimaco.com.mk