Вибрациони валјаци за набивање земја.
Импресивни перформанси!

Сите градежни проекти имаат една заедничка работа: Добро набиена подлога и темели. Затоа, круцијална улога при изградбата имаат вибрационите валјаци со еден бандаж за набивање земја и секаков вид почва. Овие машини се наменети за различен тип на проекти, од набивање покрај куќи, патишта, брани, до огромни проекти и површини.  BOMAG нуди широка гама на валјаци за земја за сите видови на градежни проекти.

 
Валјаци за земја (до 5 t)
BW 124, 145 и 177-5: Компактни, лесно управливи и со широка примена. Овие вибрациони валјаци за земја во компактната класа од 3 до 8 t, се совшрен избор за мали и средни градилишта.
 
 
Валјаци за земја 5-8 t
BW 124, 145 и 177-5: Компактни, лесно управливи и со широка примена. Овие вибрациони валјаци за земја во компактната класа од 3 до 8 t, се совшрен избор за мали и средни градилишта.
 
 
Валјаци за земја 8-13 t
Тешка класа! За секаков предизвик. BW 211 – 216-5: Најнова 5-та генерација на валјаци за примена на големи проекти, како при изградба на патишта, аеродроми, градски средини и сл.
 
 
Валјаци за земја до 26 t
BW 219 – BW 226 D/DH-5: Високи перформанси и ефикасност. Најтешката класа на валјаци наменета за големи проекти за изградба на патишта, брани, и секаде каде се се бара набивање на дебели слоеви земја.
 
 
Валјаци со еж бандаж
Моделите со ознака РD се специјални бандажи за набивање на кохезивна почва и почва со голема количина на вода. Достапни се во различни тежински класи од 3 до 26 тони.
 
Полигонални бандажи
BW 219 и BW 226 DI-5: Овие специјални полигонални бандажи се користат за огромни проекти кои бараат висока набиеност. Овие модели имаат масивна моќ, поради специјалните бандажи единствени за BOMAG.