Гребалки за асфалт: Иднината на гребењето е тука.
BOMAG нуди широк спектар на иновативни гребалки за асфалт и бетон. Од компактните модели со работна ширина на гребење од 500 и 600 mm па се до класата од 750 PS и работна ширина до 2,500 mm. BOMAG поставува нови технички стандарди, особено при леснотијата на одржување и технологијата на гребење. Секој модел е особено разноврсен поради вградената адаптибилност за различни проекти. Со својата одлична управливост, компактен дизајн и моќност, овие гребалки се најмногу наменети за селективно отстранување на патни површини од 0 – 35 cm.

КОМПАКТНИ ГЛОДАЛКИ

Гребалките за асфалт BM 500 & BM 600 нудат флексибилност и продуктувност на повисоко ниво. Најновата генерација на компактни машини (50-60 cm) поставува стандарди кога е во прашање ергономијата и продуктивноста. 45°-ротационо комфорно седиште, 7" графички дипслеј и работна платформа со интуитивен дизајн.

УНИВЕРЗАЛНИ ГЛОДАЛКИ

Моделите со работна ширина од 1000, 1200 и 1300 mm се дизајнирани за селективно гребење на разни коловозни површини. Управливоста на овиде модели доаѓа до израз при градски улици, кружни текови и сл. Макс. длабина на гребење 33 сm.

ГОЛЕМИ ГЛОДАЛКИ

Моделот BM 1500/65 е голема глодалка за асфалт која поставува нови стандарди во класата од 650 hp - уште поуправлива, поштедлива, продуктивна и особено лесна за работа. Паметниот дизајн нуди целосна прегледност на ракувачот. Со ширина на гребење од 1.5 m и тежина од 27 t, BM 1500/65 постигнува инзвонредна продуктивност.

ГОЛЕМИ ГЛОДАЛКИ

Моделите BM 2000/65 и 2200/65 се големи глодалки за асфалт кои поставуваат нови стандарди во класата од 650 hp - уште поуправлива, поштедлива, продуктивна и особено лесна за работа. Паметниот дизајн нуди целосна прегледност на ракувачот. Со ширина на гребење од 1.5 m и тежина од 27 t, BM 2000 и 2200/65 постигнуваат инзвонредна продуктивност и флексибиност на големи проекти.

Локација

Бул. Јане Сандански 7/16 
1000 Скопје, Македонија

Работно време

08:00  – 16.00 
Понеделник – Петок

Контакт

Телефон: + 389 2 2462 048
Email: contact@fimaco.com.mk