Гребалки за асфалт: Иднината на гребењето е тука.

BOMAG нуди широк спеката на иновативни гребалки за асфалт и бетон. Од компактните модели со работна ширина на гребење од 500 и 600 mm па се до класата од 750 PS и работна ширина до 2,200 mm. BOMAG поставува нови технички стандарди, особено при леснотијата на одржување и технологијата на гребење. Секој модел е особено разноврсен поради вградената адаптибилност за различни проекти. Со својата одлична управливост, компактен дизајн и моќност, овие гребалки се најмногу наменети за селективно отстранување на патни површини од 0 – 35 cm.

Компактни Гребалки за асфалт
Напредно ниво на флексибилност и продуктивност. Втората генерација на компактни гребалки за асфалт кои поставуваат стандарди во ергономијата и продуктивноста. Работни ширини од 500-600 mm.
Универзални Гребалки за асфалт
Моделите BM 1000, 1200, 1300/35 се дизајнирани за селективно гребење на патни површини. Управливоста на овиде модели доаѓа до израз при градски улици, кружни текови и сл. Макс. длабина до 33 сm.
Големи Гребалки за асфалт
Моделите BM 2000/75 & BM 2200/75 се дизајнирани за селективно гребење асфалт од секаков вид, при рехабилитација на големи проекти (автопати, аеродроми). Работни ширини од 2,000 mm or 2,200 mm и макс. длабина до 350 mm.