Гребалки за асфалт: Иднината на гребењето е тука.

BOMAG нуди широк спектар на иновативни гребалки за асфалт и бетон. Од компактните модели со работна ширина на гребење од 500 и 600 mm па се до класата од 750 PS и работна ширина до 2,500 mm. BOMAG поставува нови технички стандарди, особено при леснотијата на одржување и технологијата на гребење. Секој модел е особено разноврсен поради вградената адаптибилност за различни проекти. Со својата одлична управливост, компактен дизајн и моќност, овие гребалки се најмногу наменети за селективно отстранување на патни површини од 0 – 35 cm.

 
Компактни гребалки
Напредно ниво на флексибилност и продуктивност. Втората генерација на компактни гребалки за асфалт, поставуваат нови стандарди во ергономијата и продуктивноста при гребење асфалтни ширини од 500 до 600 mm.
 
 
 
Универзални гребалки
Моделите со работна ширина од 1000, 1200 и 1300 mm се дизајнирани за селективно гребење на разни коловозни површини. Управливоста на овиде модели доаѓа до израз при градски улици, кружни текови и сл. Макс. длабина на гребење 33 сm.
 
 
 
 
Големи гребалки
Моделите BM 2000/75 и BM 2200/75 се дизајнирани за селективно гребење секаков вид асфалт, при рехабилитација на големи проекти, како автопати и аеродроми. Работни ширини од 2 m, 2,2 m и 2,5 m и макс. длабина на гребење до 35 сm.