fbpx

Лидери во Набивањето

Лесни тандем валјаци за набивање на земја и асфалт. Идеални за велосипедски и пешачки патеки, поправки како и за финално асфалтирање при изградбата на патишта. Компактните BOMAG тандем валјаци се одликуваат со висока набивна моќ и силна репутација на пазарот. Овие модели се со работна ширина од 80 до 138 cm и работни тежини од 1,5 до 4,5 тони.

Лесни Валјаци <1,8 t
BW 80/90/100 AD-5: Модели со тежина до 1.8 t. Најлесните тандем валјаци за набивање земја и асфалт, идеални за патеки, поправки и финални работи во изградбата на патишта. Тежини од 1,5 - 1,8 t
Лесни Валјаци <3,7 t
BW 100/120 AD-5: Универзални и сестрани модели од 2.3 до 3.7 t. Овие универзални и најпродавани лесни валјаци за набивање земја и асфалт, се идеални за градски улици, велосипедски патеки, спортски игралишта и финални асфалтни работи.
Лесни Валјаци <5 t
Моделите BW 135/138 AD-5, спаѓаат во тежинска класа од 3.9 дo 4.3 t. Најголеми од лесните валјаци за флексибилна примена на средни и големи проекти во изградба и рехабилитација на патиштата.
Комбинирани Валјаци <5 t
Збивачкиот ефект на гумените тркала го извлекува битуменот на површината при набивањето и постигнува максимално заптивање на асфалтниот слој. Пневматиците исто така имаат голема ефикасност за набивање асфалтни споеви и ивици. Тежинска класа: 1,5 - 4,2 t
Валјаци за покрај ѕид
За да се зголеми флексибилноста во тесни простори, BOMAG нуди валјаци кај кои бандажот од едната страна нема рамка. Како резултат на тоа може да се набива веднаш до високи ѕидови, згради и други препреки. Тежинска класа од: 1,6 - 1,7 t
Economizer Систем
ECONOMIZER Системот е најлесниот и најефикасниот систем за мониторинг на набивањето. Степенот на набиеност се мери автоматски и континуирано, со приказ на ракувачот преку едноставен ЛЕД дисплеј.