ЛИДЕРИ ВО ОБЛАСТА НА ПРИКЛУЧНИ МЕТЛАРКИ И СНЕЖНИ ПЛУГОВИ

BEMA GmbH е трета генерација фамилијарна фирма основана во 1940 во Weese, Германија. Со долгогодишното искуство и традиција, имплементација на најнова технологија и квалитетни делови, фирмата BEMA е лидер во производството на приклучни метларки за за сите типови на апликации и индустрии.
Повеќе на: bema-sweeper.com

Приклучни Метларки
Моделот BEMA Dual PowerMaster гарантира оптимален резултат на метење и собирање на отпад и прашина во фабрики, фарми и при изградбата на патишта. .
Метларки за треви
Приклучни четки за отстранување треви и мали грмушки без хемикалии. Одличен избор за приклучок со големи возила за одржување на тревата покрај патишта.
Метларки за аеродроми
BEMA Jumbo се големи и моќни приклучни метларки, со брзина на чистење и до 40 km/h. BEMA нуди разни солуции за зимско одржување на аеродромските писти.
Снежни Плугови
BEMA Снежните плугови се дизајнирани за користење и приклучок со најразлични типови на возила. Преку оптималното прилагодување со подлогата и квалитетните ножеви, снегот се чисти без оштетување на подлогата.
Вшмукувачки метларки
BEMA Машините за вшмукување отпад комбинираат проверени компоненти со иновативна технологија. Оптимално чистење при чистење листови, зелен отпад, ѓубре, слама и др.
Multi-Clean Метларки
BEMA Multi-Clean четките за буткање можат да се користат за многу намени, како: буткање снег, кал, земја, сено и многу повеќе. Високо квалитетни и робустни.