СВЕТСКИ ВОДЕЧКИ ПРИКЛУЧНИ УЛИЧНИ МЕТЛАРКИ И СНЕЖНИ ПЛУГОВИ 

BEMA GmbH е трета генерација фамилијарна фирма основана во 1940 во Weese, Германија. Со долгогодишното искуство и традиција, имплементација на најнова технологија и квалитетни делови, фирмата BEMA е лидер во производството на приклучни метларки, четки и плугови за чистење на улици, патишта, индустриски хали, земјоделски фарми, чистење снег и мн. друго.

ПРИКЛУЧНИ МЕТЛАРКИ

BEMA Dual PowerMaster моделите гарантираат оптимално чистење и собирање на отпад и прашина во фабрики, фарми и при изградбата на патишта. Можност за приклучување со скоро сите типови возила носачи.

МЕТЛАРКИ ЗА ТРЕВИ

Приклучни четки и метларки за отстранување треви и мали грмушки без хемикалии. Одличен избор за приклучок со големи возила за одржување на тревата покрај патишта.

АЕРОДРОМСКИ МЕТЛАРКИ

BEMA Jumbo се големи и моќни приклучни метларки, со широк избор на опции за зимско одржување на аеродромските писти. Метларки кои работат и при брзини и до 40 km/h.

СНЕЖНИ ПЛУГОВИ

BEMA Снежните плугови се направени за користење со широк избор на возила носачи. Преку оптималната адаптација на подлогата, нискоабечките полиуретански ножеви, пугот овозможува лесно чистење на снегот без оштетување на подлогата.

SWEEZY МЕТЛАРКИ

Метларки со ефикасен погон на тркала кои користат до 50% помалку работна моќ од стандардните метларки со заштеда на гориво/струја. Одлични за прикачување на електрични возила без потреба од хидрауликата на возилото.

МЕТЛАРКИ ЗА БУТКАЊЕ

BEMA Четките за буткање се мултифункционални приклучни метларки кои се исклучително квалитетни и робусни. Наменети за буткање куп сено, снег, песок, кал и многу друго.

Локација

Бул. Јане Сандански 7/16 
1000 Скопје, Македонија

Работно време

08:00  – 16.00 
Понеделник – Петок

Контакт

Телефон: + 389 2 2462 048
Email: contact@fimaco.com.mk